Yaşlılık ve Su

Yaşlılarda susama duygusunun gelişimi geciktiğinden, su kaybı olmasına karşın yaşlı birey su içme gereği duymaz. Bunun nedeni, kanın yoğunluğunun artmasıyla oluşan uyarı sisteminin yaşla azalmış olmasıdır. Daha genç yaşlarda ağız kuruluğu, su içme isteği oluşurken, hücrelerdeki kayıp nedeniyle yaşlılarda bu isteğin gelişimi yavaşlar. Susama duygusunun gelişimindeki bu yetersizlikler, yaşlı bireylerde su eksikliğinin oluşumunda önemli rol oynar. Yaşlılarda su eksikliğinin oluşmasındaki faktörlerden birisi de bedenin su ve tuzu boşaltım sistemindeki bozukluklardır.

Yaşla birlikte böbreklerin yapısında değişiklikler oluşur. Böbreklerin süzme işlevinden sorumlu hücrelerde yaş ilerledikçe kayıplar olur. Su ve tuzun böbreklerden geri emilimini sağlayan renin ve aldosteron hormonlarının salınımları azalır. Böbreklerden su atımını düzenleyen antidiüretik hormon salınımı da azalır. Böylece yaş ilerledikçe böbreklerden su kaybı artar.

Yaşlı böbreklerin toksik öğeler ve enfeksiyonların etkileriyle bozulması, yüksek tansiyon nedeniyle diüretik kullanımı gibi durumlar sonucu böbreklerden idrarla su kaybı artar. Yaş ilerledikçe deri elastikiyetini yitirdiğinden su ve yağ içeriği azalır. Ayrıca terlemeyi düzenleyen hücrelerdeki kayıplar nedeniyle deri yoluyla da su kaybı artar. Yaşla oluşan fizyolojik değişikliklerin yanında, unutkanlık ve hareketsizlik gibi davranış bozuklukları nedeniyle yaşlı birey su eksikliğinin farkına varamamaktadır.

Yaşlı bireylerde su eksikliği, önceden var olan rahatsızlıkların ilerlemesine neden olur. Yaşla, midede oluşan lezyonlar su eksikliğiyle ilerleyerek kusma ve ishale neden olabilmektedir. Benzer olaylar bağırsaklar içinde söz konusudur. Unutkanlık ve bunama gibi sorunları olan yaşlılarda bu durumlar gözlenmiştir.

İleri derecede su eksikliği derinin kuruyarak normal işlevini yitirmesine, derinin ısı denetim işlevinin ve bireyin dengesinin bozulmasına neden olabilmektedir. Yaşlılarda ilaç kullanımı fazladır. Su eksikliği ilaçların toksik etkisini arttırır. Su eksikliği sonucunda elektrolit dengesi bozulduğundan hastalık komplikasyonları artar. Bütün bu nedenlerden dolayı her yaşta olduğu gibi yaşlılıkta da su içmek çok önemlidir.

Yorum Yaz